25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי צו עיכוב יציאה מהארץ וביטולו

צו עיכוב יציאה מהארץ וביטולו

סעיף 14 ( א) לחוק ההוצאה לפועל קובע כדלקמן:

"היה לרשם ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ..."

סעיף זה עומד בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הקובע כי "כל אדם חופשי לצאת מישראל".

אמנם זכותו החוקתית של כל אדם לצאת מישראל , אלא שניתן לשלול זכות במקרה שהדבר מוצדק בגלל הצורך לשמור על זכות או אינטרס שהם בני הגנה ובמידה הנדרשת לכך.

פעמים רבות מוגשת לרשם ההוצאה לפועל בקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ וכיום לאחר תיקון 29 לחוק ההוצל"פ ניתן להורות על עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

חייב שהוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים" ניתן כנגדו באופן אוטומטי צו עיכוב יציאה מהארץ וזאת כפי שניתן לחייב שניתן נגדו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל.

אולם , חייב  שביקש לאחד את תיקיו בהוצאה לפועל והוא עומד בצו התשלומים שניתן לו , לא יינתן כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ   אלא אם כן שוכנע רשם ההוצל"פ  כי יציאתו של החייב מן הארץ עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין.

כיצד ניתן לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ?

ראשית , חייב אשר ממלא את חובותיו בהליכי ההוצל"פ , קרי הגיש בקשה לצו תשלומים , משלם את צו התשלומים , נערכה לו חקירת יכולת וכד' , יהיה קל יותר לבטל כנגדו את צו עיכוב היציאה מהארץ וזאת לעומת חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

שנית , ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצל"פ ובו לפרט את מהות הנסיעה (למשל: בחוק נקבע לא יוטל צו עיכוב יציאה מהארץ למי שהיציאה דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו). בדר"כ יבוטל צו עיכוב וזאת בכפוף להמצאת ערבים אשר יערבו לחובותיו של החייב עד לשובו לארץ.

שלישית , מועד הגשת הבקשה הינו קריטי.הגשת הבקשה , קבלת החלטה , מילוי התנאים לביטול העיכוב והעברת ההחלטה המורה לביטול עיכוב היציאה מהארץ למשטרת הגבולות אורכת מספר ימים.

לאחרונה , טיפל משרדנו בהצלחה בשני מקרים דחופים לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ אשר טיפולם החל בשעות אחרי הצהרים או בסוף שבוע וזאת תוך הפעלת רשמים תורנים והפעלת גזברות ההוצל"פ בשעות לא שגרתיות.

מקרים שהיו כך היו:

למשרדנו פנה אדם בשעות אחה"צ גרוש אשר היה עליו לצאת לחתונת אחותו בבלגיה. לתדהמתו התברר לו כי גרושתו הוציאה כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ וזאת במסגרת תביעות הדדיות בתיק בית משפט לענייני משפחה בחיפה.

לאחר פניה לשופט תורן ושליחת בקשה דחופה באמצעות הפקס , בוטל צו עיכוב היציאה מהארץ וזאת בכפוף לחתימת ערב.

בשעה 22.00 הגיע אותו גרוש ביחד עם עורך הדין למזכירות בית המשפט בחיפה ולאחר מילוי המסמכים בוטל כנגדו צו עיכוב היציאה מהארץ.

מקרה נוסף שבו בוטל צו עיכוב בו טיפל משרדנו היה בעניין חייבת אשר לה מס' תיקים בהוצל"פ.

בנוסף לחובותיה מדובר באם חד הורית ובנוסף יש לה ילד חולה במחלה קשה ל"ע.

ביום חמישי אחה"צ התקשרו לחייבת ממשרדי עמותת עזר מציון ובישרו לה כי התפנה מקום לטיול לבנה החולה , טיול המאורגן ע"י הרב פירר.

עוד באותו ערב הוכנו כל הבקשות וביום שישי נפתחו במיוחד ארבע לשכות הוצל"פ בארץ ע"מ שיהיה ניתן לבטל את עיכוב היציאה מהארץ.

לסיכום
ניתן גם ניתן לבטל צווי עיכוב יציאה מהארץ וכל מקרה יפה לגופו. אם יש נגדך צו עיכוב יציאה מהארץ , פנה למשרדנו ונעשה ככל יכולתנו לסייע לך ולבטלו.