25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי מקומו של בן זוג במצב של פשיטת רגל

מקומו של בן זוג במצב של פשיטת רגל

פשיטת רגל זהו מצב משפטי המוגדר בחוק, כמצב שבו אדם יורד מנכסיו, ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו לנושים שלו. כאשר אדם מבקש להכריז על פשיטת רגל מתרחש התהליך הבא - כל הונו מכונס על ידי כונס נכסים, אשר תפקידו הוא לחלק את הרכוש של החייב בין נושיו, על פי סדר חשיבות קבוע מראש. במקביל לכך, מוטלות על החייב שעובר פשיטת רגל מגבלות רבות, אשר מונעות ממנו להעלים רכוש מעיני הכונס ולהימנע מתשלום על ידי בריחה מהארץ.

תהליך זה של פשיטת רגל הוא ברור ומוכר לכל, אך לעיתים קרובות נשאלת השאלה - מה מקומם של בני זוג במשוואה של פשיטת רגל ? האם עליהם לשאת בחוב גם כן, או שהם פטורים מאחריות?פשיטת רגל בראי המשפחה

החוק של פשיטת רגל מתייחס אל התא המשפחתי כאל יחידה כלכלית אחת, אשר צוברת נכסים וחובות לרווחת כל הגורמים הכלולים בה. אך במקרה של פשיטת רגל של אחד מבני הזוג, מתעוררת דילמה משפטית קשה בנוגע לאחריותו של בן הזוג השני למצב הנתון.

החקיקה עבור פשיטת רגל מתייחסת בעיקרון למועד הנישואים של בני הזוג כעל פרמטר מכריע בדילמה זו - אם הם נישאו לפני שנת 1974, רכושם יחולק על פי הלכת השיתוף, ואם הם נישאו לאחר כן, רכושם יהיה כפוף לחוקים של איזון משאבים ויחסי ממון. עם זאת, בחקיקה בתחום פשיטת רגל ישנם מקרים חריגים רבים, ולכן בעת פסיקה לגבי נכסים משותפים לבני הזוג, או לחלופין רכוש של בן הזוג שאינו עובר פשיטת רגל , היא בדרך כלל ספציפית למקרה עצמו.

לשם פסיקה בשאלת מקומו של רכוש של אדם בעת פשיטת רגל של בן זוגו, נבחנים פרמטרים רבים הנוגעים הן למהותו של הרכוש המדובר, והן לנסיבות של אותה פשיטת רגל . למשל, נבדקת השאלה האם החובות שאליהם נכנס החייב נוצרו כתוצאה משימוש אישי, או שמא הכספים נוצלו לטובת התא המשפחתי כולו? דבר נוסף שמשפיע על ההכרעה בדבר רכוש בעת פשיטת רגל , הוא מצבם המשפחתי של בני הזוג - האם הם נשואים או פרודים?

עיקרון שלישי שניתנת לו חשיבות רבה, היא בחינה של השפעות אפשריות של תהליכי פשיטת רגל על צד שלישי, למשל - הילדים של בני הזוג.

לסיכום, השתתפות של אדם בפריעת חובות של בן זוגו במצב של פשיטת רגל זו פסיקה שמשתנה באופן תדיר ובהתאם לנסיבות. הדבר החשוב ביותר במקרים של פשיטת רגל הוא לפנות לעורכי דין בקיאים בתחום של פשיטת רגל וכן דיני משפחה, על מנת להשיג את התוצאות שיפגעו באופן המינימלי ביותר בבני הזוג.