25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי כל המידע אודות הליכי פשיטת רגל

כל המידע אודות הליכי פשיטת רגל

פקודת פשיטת רגל משנת 1980 קובעת, כי ניתן להתחיל בהליכי פשיטת רגל נגד אדם כלשהו באחד מהמקרים הבאים:

 • אם אדם צובר חובות רבים ולאחר מכן מתחמק מנושיו, הם יכולים לעתור לבית המשפט לפתיחת הליכי פשיטת רגל כנגדו.
 • ניתן להכריז פשיטת רגל על אדם אשר מואשם בהעברת מרמה.
 • במקרה שנכסיו של אדם בעל חובות מעוקלים על ידי ההוצאה לפועל, הוא יכול להכריז על פשיטת רגל .
 • במקרה שחייב כלשהו מודיע לנושיו שהוא אינו מסוגל להמשיך לשלם את חובותיו, הנושים רשאים לפתוח נגדו בהליכי פשיטת רגל .
 • ניתן לפתוח בהליכי פשיטת רגל נגד אדם שאינו נענה לכתב התראה מפני פשיטת רגל .
 • חייב יכול לעתור בעצמו לבית המשפט ולבקש להכריז על פשיטת רגל .


כפי שניתן לראות, הן הנושים והן החייב יכולים לעתור לבית המשפט בדבר פתיחה בהליכי פשיטת רגל . פקודת פשיטת רגל קובעת את התנאים וההגבלות, אשר חלים על כל סוג של פנייה.

מתי חייב רשאי לעתור בדבר פתיחה בהליכי פשיטת רגל ?
פקודת פשיטת רגל קובעת באילו מקרים רשאי אדם בעל חובות לעתור לבית המשפט בבקשה להכריז כי הוא עובר פשיטת רגל :

 • הסכום הכולל של חובותיו של אדם זה, אינו נמוך מ-13 אלף ש"ח.
 • על החייב לצרף לעתירתו כתב ויתור על סודיות, אשר הכרחי לשם פיקוח של כונס נכסים בתהליך של פשיטת רגל .
 • עליו להגיש תצהיר מאומת של כל נכסיו ורכושו, וכן של רכושם של בן או בת זוגו ושל ילדיו, על מנת שבית המשפט יוכל לקבוע אם הוא אכן אינו מסוגל לשלם את חובותיו וזכאי להליכים של פשיטת רגל .

מתי נושה רשאי לעתור בדבר פתיחה בהליכי פשיטת רגל ?
נושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל נגד חייב כלשהו, רק כאשר מתקיימים כל הסעיפים המתירים זאת בחוק. כלומר:

 • סכום החוב שלא שולם לנושה נמדד בכסף.
 • גודל החוב לנושה אינו יכול להיות נמוך מ-65 אלף ש"ח.
 • על מנת שעתירת נושה בדבר פשיטת רגל תכובד על ידי בית המשפט, חייב הוא להיות בעל זיקה כלשהי - של עסקים או מגורים - למדינת ישראל.

חשוב לזכור, כי למרות האמור לעיל, במקרים של פשיטת רגל בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו, ונותן פסק דין בהתאם.