25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי חוק פשיטת הרגל

חוק פשיטת הרגל

חוק פשיטת רגל הינו הליך משפטי מורכב ומפורט אשר נועד לשמור על כלכלה וחברה יציבות, צודקות ומתפקדות. החוק הוחל במדינת ישראל ובהתאם לפקודת פשיטת רגל החל משנת 1980, וכן קשור בתקנות פשיטת רגל משנת 1985. הליך משפטי זה עוסק במצב בו חייב אינו מסוגל לשלם את חובותיו לנושיו, ומבקש לקבל סיוע והגנה חוקיים מפניהם. מכאן שחוק פשיטת הרגל נועד לייצג את זכויותיהם של שני הצדדים, החייב והנושים, ולהעניק לחייב הזדמנות להתחלה עסקית חדשה באמצעות כינוס נכסיו וחלוקתם באופן מרוכז, מסודר ויעיל לנושים. זאת בהתאם לסדרי העדיפות המפורטים בחוק.

ההליך עצמו מורכב מארבעה שלבים בסיסיים - בקשה להליך, צו כינוס, הכרזה על פשיטת רגל וצו הפטר. הגוף האחראי והמפקח על חוק פשיטת רגל הינו משרד המשפטים, המוכר ככונס הרשמי ומתפקד כנאמן להליך בבית המשפט המחוזי או כמפקח על נאמן פרטי שבית המשפט מינה.1. בקשה לפשיטת רגל

חשוב לדעת כי בקשה לפשיטת רגל ניתנת להגשה על ידי החייב והנושה כאחד, אם כי במרבית המקרים היא מוגשת על ידי החייב, ובכל מקרה נדרש תשלום פיקדון עבור הכונס הרשמי. הבסיס לבקשה זו נסמך על חוק פשיטת רגל, הקובע ומפרט אילו מצבים מוכרים כפשיטת רגל כגון אי תשלום חובות והתחמקות מנושים, או עיקול נכסים על ידי ההוצאה לפועל. יש לציין כי במדינת ישראל ההכרזה על פשיטת רגל מותרת רק מסכומי כסף קבועים, המתעדכנים בכל שנה בהתאם למדד המחרים לצרכן, ושהינם גבוהים יותר במקרה של בקשת הנושה להליך לעומת בקשת החייב עצמו. כמו כן, על מנת להגיש בקשה נדרשים החייב או הנושה לעמוד בתנאים נוספים שהחוק מציב, ולהציג מסמכים, תצהירים ואישורים רלוונטיים כמו הצהרת נכסים של החייב ובני משפחתו, ושקיימת זיקה עסקית או זיקת מגורים בין החייב למדינת ישראל. הבקשה לפשיטת רגל נבחנת על ידי הכונס הרשמי, ועמדתו בנושא מועברת לבית המשפט.

2. צו כינוס

צו כינוס הינו הליך שנועד לעכב את כל ההליכים המשפטיים והליכי ההוצאה לפועל העומדים כנגד החייב ללא רשות בית המשפט, ולמעשה מעביר באופן זמני את נכסי החייב לידי הכונס הרשמי. הליך זה מתחיל לאחר הגשת הבקשה לפשיטת רגל לבית המשפט, שבסמכותו לקבוע באם להתיר או לדחות הוצאת צו כינוס. במידה שלא הותר צו כינוס, הליך פשיטת הרגל איננו ממשיך. מאידך, אם אושר צו הכינוס יכול המקרה לעבור לשלב הכרזת פשיטת רגל. חשוב לדעת כי לאחר אישורו של צו כינוס מוטלים על החייב הגבלים רבים הנוגעים לפעילויות פיננסיות וכלכליות, וזאת כדי למנוע הצטברות של חובות נוספים. כמו כן, במרבית המקרים נאסר על החייב לעזוב את הארץ, והוא נדרש בתשלום חודשי לכונס הרשמי בסכום שנקבע על ידי בית המשפט.

3. הכרזה על פשיטת רגל

לאחר הוצאת צו הכינוס עורך הנאמן חקירה אודות מצבו של החייב, נכסיו ויכולות ההחזר שלו, ובעקבותיה מחליט בית המשפט אם להכריז עליו כעל כפושט רגל. הכרזה זו מובילה להליך מימוש נכסים, בו נאספים כל נכסי החייב ומחולקים בין הנושים בהתאם לעקרונות העדיפות והשוויון. עקרון העדיפות מחלק את הנושים לדרגות שונות הקבועות בחוק, ואילו עקרון השוויון מחלק באופן שווה את החובות בין נושים המשתייכים לאותה דרגת עדיפות. חשוב לציין כי מלבד כינוס נכסים קיימת גם אפשרות להסדר מול הנושים, המאפשר החזקת נכסי החייב וקביעת צו הפטר.

4. צו הפטר

צו הפטר המסופק לחייב לאחר סיום חלוקת חובותיו לכל הנושים, מוחק את כל חובות העבר ומסיר את המגבלות שהוטלו בצו הכינוס. חשוב לדעת כי בניגוד לעבר, כיום זוכים חייבים בתום לב לקבלת הפטר בהליך מקוצר ואינם נדרשים לנהל הליכים ארוכי שנים לפירעון חובותיהם. שינויים אלו המקלים על החייבים הובילו לפישוט הליך פשיטת הרגל ולגידול במספר הפונים.