25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי חוק הוצאה לפועל - מהי תכליתו?

חוק הוצאה לפועל - מהי תכליתו?

הוצאה לפועל היא הליך משפטי, אשר מאפשר לאדם לממש פסק דין שנפסק לטובתו ומקנה לו זכויות כספיות כלשהן, כמו העברה לידיו של המחאה או שטר חוב מידי הצד המפסיד. הוצאה לפועל היא מוסד שתפקידו לוודא שפסקי דין מסוג זה אכן מתממשים. המערכת של הוצאה לפועל קמה ישראל בשנת 1967, עם העברת חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז.הוצאה לפועל - מה אומר החוק?

בחוק הוצאה לפועל של ישראל מפורטות הוראות ותקנות עבור הוצאה לפועל של פסקי דין, וכן מוסברת התכלית של חוק זה. למעשה, החוק מציין כי קיימות שתי תכליות לקיומו של מוסד הוצאה לפועל :  • התכלית הראשונה היא מיסוד מערכת, אשר תאפשר לזוכים בפסקי דין לקבל את התמורה שמגיעה להם במהירות וביעילות. באופן כללי, הוצאה לפועל היא הגוף שבאמצעותו ניתן להפוך פסק דין תיאורטי למציאות, ובכך לאכוף את הסמכויות של מערכת הצדק בישראל. למעשה, על ידי קיום מוסד הוצאה לפועל, המדינה ממלאת לא רק את האינטרס האישי של הזוכה במשפט, אלא גם אינטרס חשוב שלה - דרך קיום מוסד הוצאה לפועל שעובד באופן יעיל ואמין, הממשלה מבססת בקרב תושביה את האמונה בשלטון החוק ובכוחו.
  • התכלית השניה של קיום מוסד הוצאה לפועל הוא הגנה על הצד החייב פסק דין, בייחוד במקרים שבהם החייב אינו בעל האמצעים הכלכליים המתאימים על מנת לשלם את חובו כפי שפסק לו בית המשפט. הוצאה לפועל דואגת לכך, שגביית חובות אינה נעשית באופן עיוור, אלא תוך התחשבות במצבו של החייב, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוא יהפוך לחסר כל ויהיה תלוי בסעד מהמדינה. על ידי מילוי תכלית זו הוצאה לפועל שומרת על אחד מערכי היסוד החשובים ביותר של חברה דמוקרטית - כבוד האדם.


לאור שתי התכליות הללו, אין ספק שעל הוצאה לפועל נופלת המשימה הקשה של איזון ההתנגשות בין שתיהן, תוך שמירה על זכויותיהם של כל הצדדים המעורבים בעניין. לפיכך, חוק הוצאה לפועל קובע דרכי פעולה בכל מקרה נתון, על מנת לשמור על האינטרסים של המדינה, של הצד החייב ושל הזוכה במשפט לפני הקבוע בחוק.חשוב לציין, כי התערבותו של מוסד הוצאה לפועל אינה נעשית באופן אוטומטי, אלא לאחר פנייה של הזוכה בדבר אי מימוש של הזכויות המגיעות לו מתוקף הפסיקה. בעקבות הפנייה נפתח תיק במוסד הוצאה לפועל על שמו של החייב, והטיפול בנושא עובר מידיו של הזוכה לאחריות המדינה.