25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי הליכי פשיטת רגל – איך זה עובד בישראל?

הליכי פשיטת רגל – איך זה עובד בישראל?

כל הנושא של פשיטת רגל מוסדר בישראל בחוק פקודת פשיטת רגל 1980. על פי חוק זה, הגוף שממונה על פשיטת רגל בישראל הוא משרד המשפטים, וזאת מפני שגם המדינה עצמה, דרך משרד האוצר, עלולה להיות אחת מבעלות חובו של החייב.
במשרד המשפטים קיים אגף שנקרא הכונס הרשמי, ותפקידו הוא לייצג את האינטרסים של הציבור במקרה של פשיטת רגל . מסיבה זו, הכונס הרשמי ממונה אוטומטית לאחראי על נכסיו של החייב, וממלא תפקיד זה עד אשר פשיטת רגל שלו מאושרת על ידי בית המשפט, ומתמנה נציג מיוחד לפיקוח עליו. 

תפקידו של כונס נכסים בתהליך של פשיטת רגל

לאחר שממונה נאמן מטעם בית המשפט לפקח על נכסיו של החייב, מתחיל התהליך של פשיטת רגל לפעול במלוא אונו. במצב של פשיטת רגל תפקידו של כונס הוא חשוב ביותר, מפני שעליו לוודא ש    כל נכסיו של החייב מוצהרים ומועברים לקופת הכינוס. חשוב לציין, שבישראל קיימת ועדת חקירה מיוחדת, אשר אחראית למנוע מצב של הונאה הקשורה בנכסים בהכרזה על פשיטת רגל , כמו למשל הסתרתם בחו"ל.
לאחר שכל נכסיו של החייב מכונסים, מתחיל תהליך של חלוקה שלהם לנושים של החייב, על פי סדר חשיבות הקבוע בחוק פשיטת רגל .

צו הפטר עבור פשיטת רגל

לאחר שכל נכסיו של החייב מכונסים ומחולקים באופן הגון וחוקי, מתקיים דיון לגבי בקשתו להכרזה על פשיטת רגל . מטרתו של דיון זה היא בדרך כלל שכנוע של בית המשפט, בכך שהחייב שילם את חובותיו ככל יכולתו, וכי כעת לא נותר לו רכוש נוסף לשלם באמצעותו. במקרה כזה, חוק פשיטת רגל מחייב את בית המשפט להעניק לחייב צו הפטר, אשר משמעותו היא שחובותיו של החייב נמחקים כולם, וכן שכל ההגבלות שחלו עליו בתקופה של פשיטת רגל מאבדות מתוקפן. באופן כללי, צו הפטר מסמל את סופה של פשיטת רגל , ומהווה אישור משפטי רשמי לכך, שהחייב טיפל בחובותיו ככל יכולתו, וכעת הוא רשאי להתחיל את חייו העסקיים מחדש.
יש לציין, כי בעבר בתהליך של פשיטת רגל היה נהוג להמשיך את ההליכים כנגד החייב, עד אשר הוא שילם לפחות שליש מחובותיו, אך בשנת 1996 הוכנס תיקון לפקודת פשיטת רגל , אשר אומר שניתן להעניק צו הפטר גם בשלב מוקדם יותר, אם האדם נקלע לחובותיו בתום לב אמיתי.