25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי הוצאה לפועל - מהי חקירת יכולת?

הוצאה לפועל - מהי חקירת יכולת?

כאשר חוב כספי שנקבע על ידי בית המשפט אינו משולם בזמן, הזוכה באותו משפט רשאי לפנות אל הוצאה לפועל לשם עזרה בקבלת חובו. פנייה אל הוצאה לפועל זהו צעד דרסטי, אשר עלול להביא אף למאסר של הצד החייב, ולכן בדרך כלל רוב החייבים מעדיפים לשלם את חובם בזמן ולא לחכות להתערבות של הוצאה לפועל .

במקרה שבו החייב אינו בעל אמצעים מתאימים כדי לשלם את חובו, הוא רשאי להודיע על כך למוסד של הוצאה לפועל ולהתייצב בלשכת הוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריו לחקירת יכולת.
מהי חקירת יכולת?

חקירת יכולת של הוצאה לפועל זוהי בדיקה מדוקדקת של מצבו הפיננסי של החייב, אשר מטרתה היא לבדוק את כשירותו לתשלום החוב. באמצעות חקירת יכולת יכולה הוצאה לפועל לאתר רכוש בעל ערך זהה לסכום החוב אשר מצוי בידיו של החייב, ולעקל אותו לטובת הזוכה. כמו כן, אם מתגלה בחקירת יכולת, כי הכנסתו של החייב תאפשר לו להחזיר את חובו בפריסה לתשלומים קטנים, אפשרות זו תינתן לו על ידי הוצאה לפועל .בעצם ביצוע חקירת יכולת, הוצאה לפועל מסייעת לזוכה לקבל את זכויותיו, אך ללא פגיעה בזכויות החייב. באופן זה, הוצאה לפועל בעצם עוזרת לשמור על חברה הוגנת ודמוקרטית.אי התייצבות אל חקירת יכולת

אם החייב לא שילם את חובו ולא התייצב לחקירת יכולת בלשכת הוצאה לפועל כלשהי תוך 21 יום, חוק הוצאה לפועל התשכ"ז קובע, כי דינו כחייב בעל יכולת תשלום, אשר משתמט מחובותיו על פי חוק. במקרה כזה, הוצאה לפועל רשאית להוציא כנגדו צו מאסר בהתאם לבקשת הזוכה.

חשוב לציין, כי מאסר הוא הצעד האחרון שבו הוצאה לפועל מעוניינת לנקוט, ולכן לחייב תינתן אפשרות אפילו במהלך מאסרו, לחזור בו מסירובו לשלם או לעבור חקירת יכולת.

נקודה חשובה נוספת היא, שחייב לעולם לא יובא למאסר רק בשל חוסר יכולתו לשלם את חובו, אלא רק במקרה שבו יו"ר הוצאה לפועל יקבע, שהוא מסוגל לשלם, אך נמנע מכך. כמו כן, סירוב תשלום של החייב גם בעת מאסרו יכול להביא לכך, שראש הוצאה לפועל יבצע חקירת יכולת נוספת, ועל פיה יקטין את הסכום שעל החייב לשלם.

בכל מקרה, מאסר על ידי הוצאה לפועל זו דרך הפעולה האחרונה שתיבחר כנגד חייב, וזאת רק לאחר שכל שאר הדרכים לאלצו לשלם את החוב לזוכה תעלנה בתוהו.