25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי הוצאה לפועל - דרכי פעולה אפשריות של הצד החייב

הוצאה לפועל - דרכי פעולה אפשריות של הצד החייב

במשפטים בהם פסק הדין קובע כי על הצד המפסיד לשלם בכסף או בבעלות על רכוש מסויים לצד המנצח, החובה לעשות זאת חלה על החייב מיד עם קבלת הדין. לעיתים אין החייב מסוגל למלא את החובות שנקבעו לו, ולעיתים אינו מעוניין בכך. בכל מקרה, אם התשלום אינו מתקבל תוך פרק הזמן הנקוב, המנצח רשאי לפנות אל מוסד הוצאה לפועל, על מנת שיעזרו לו לקבל את זכויותיו המגיעות לו על פי חוק.

הוצאה לפועל עובדת מטעם הממשלה, ומטרתה היא להגן על האינטרסים של המנצח, ולעזור לו לקבל את התשלום שהוא ראוי לו. עם זאת, הוצאה לפועל דואגת שלא תהיה רמיסה של זכויות החייב במשפט, ובמקרים שבהם אין הוא מסוגל לשלם, הוצאה לפועל תעזור לו למלא את הדין בדרכים אחרות, על ידי איחוד תיקים או פריסת הסכום לתשלומים קטנים שיוכל לעמוד בהם.
כיצד על החייב לפעול בעת קבלת מכתב אזהרה בדבר פנייה אל הוצאה לפועל

טרם הפנייה אל הוצאה לפועל הזוכה בדרך כלל שולח אל החייב מכתב אזהרה בדבר כוונתו לפנות אל הוצאה לפועל . לאחר קבלת המכתב עומדות בפני החייב מספר אופציות:  1. אם החייב מסוגל לשלם את חובו לזוכה, אז מומלץ מאוד שיעשה זאת ללא עירוב של הוצאה לפועל בעניין. הוצאה לפועל אמנם עושה את עבודתה ביעילות, אך פנייה אליה גוררת הוצאות כספיות רבות, שהן בגדר בזבוז מיותר לשני הצדדים. בנוסף לכך, הוצאה לפועל עלולה לפעול באופן חמור כנגד חייב, שאינו משלם את חובו, והדבר יכול להתבטא בעיקול רכוש ולעיתים אף מאסר.
  2. החייב יכול לפנות אל הזוכה ולנסות להגיע עימו להסדר תשלומים ללא התערבות מצד הוצאה לפועל , כגון דרכים אלטרנטיביות לפרעון החוב או פריסת החוב לתשלומים קטנים יותר. כאמור, פנייה אל הוצאה לפועל נושאת בחובה נטל כספי גם עבור החייב, ולכן יש סיכוי רב שהוא ייענה להצעות מסוג זה.
  3. אם הצד החייב אינו מסוגל לשלם את החוב בשום אופן, עליו להתייצב בלשכה של הוצאה לפועל לשם חקירת יכולת. בחקירת יכולת הוצאה לפועל בעצם בודקת את מצבו הכלכלי של החייב, ומחליטה בהתאם אליו כיצד לגבות ממנו את החוב. ההתייצבות בלשכת הוצאה לפועל חייבת להיעשות תוך 21 יום מרגע קבלת מכתב האזהרה, אחרת החייב עלול להיכנס למאסר.