25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין
עמוד הבית מידע שימושי הגשת בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל

הכרזה על פשיטת רגל נועדה לעזור לאדם להסדיר את חובותיו, ע"י העברת הנושא לממונה אובייקטיבי המסתמך על החוק. מטרתה של ההכרזה היא להחזיר את החובות לנושים, ולאפשר לאדם לאזן את מצבו הכלכלי, לעמוד על הרגליים ולהתחיל דף חדש. בנוסף, צבירת חובות של אדם פרטי או עסק, משפיעה על מצבו הכללי של המשק ולכן, התערבות מוסדית וציבורית בעניין זה, יכולים להיות מועילים לאיזונו של המצב הכלכלי, הציבורי והלאומי.

הגשת בקשה לפשיטת רגל היא תהליך ארוך, המורכב מכמה שלבים עיקריים. כמו כל הליך בירוקראטי, גם כאן, מחייבת הבקשה את האדם למלא טפסים, להמתין בסבלנות, לעבור תחקורים ותשאולים ולהיות אחראי ומאורגן. כך או כך, ניתן ואף מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה לפני תחילת התהליך או במהלכו, על מנת לקבל הכוונה מקצועית ויעילה, מה שיוכל לזרז את התהליך ולהחזיר את המצב הנורמאלי על כנו.

מה הם תהליכי הגשת הבקשה, ומה חשוב לדעת בזמן כל שלב?הגשת צו כינוס

שלב זה כרוך במילוי טופס, הנקרא טופס 4 בפקודת פשיטת הרגל, והוא למעשה מבקש מבית המשפט להכיר בחייב כפושט רגל ומאפשר לו לנכס את נכסיו, על מנת להסדיר את חובותיו. על מנת להגיש בקשה זו, צריך שיהיו לחייב, חובות של לפחות 16,910 ₪, אשר נוצרו מהתנהלות לא נכונה ובתום לב, ולא מכוונת זדון או עבירה פלילית. את הבקשה מגישים לבית המשפט, שנמצא במקום מגורו של החייב או במקום בו ממוקם העסק שלו, בנוסף לתשלום אגרה של 2692 ₪.

לשלב זה חשיבות רבה, כיוון והוא עוצר למעשה את כל ההליכים המשפטיים העומדים בפני החייב, בין אם מדובר בנושה התובע אותו, או בין אם מדובר בהוצאה לפועל, בנקים וחברות ביטוח שפתחו נגדו בתהליך. כמו כן, הגשת צו כינוס מונעת תביעות עתידיות בדבר עניין זה, ומרכזת את כל הצדדים לפיתרון אחד מורכב אך יעיל. טופס זה הוא למעשה תצהיר ויש להחתימו ע"י עורך דין מומחה.

דין וחשבון על ניהול נכסים

השלב הבא כולל מילוי טופס, הנקרא טופס 5 בפקודת פשיטת הרגל ומבקש מהחייב לתאר את כל חובותיו, בין אם נפתחו עבורם תיקי הוצאה לפועל ובין אן לאו. יש לוודא שפירוט החובות תואם לפירוט של הנושים בצו הכינוס, על מנת למנוע בלבול או פסילת הבקשה. בהמשך יש למלא את הפירוט של ההוצאות הקבועות או החד פעמיות שיש לחייב, כמו משכנתא, הסכם שכירות, חשבונות לאחזקת בית וכו'. בחלק הבא של טופס זה, יש לפרט על ההליכים המשפטיים שמתקיימים כנגד החייב, כגון תביעות אזרחיות מצד נושים, הוצאה לפועל וכדומה, וכן פירוט של הליכים משפטיים שנפתחו מטעם החייב.

מכאן יעבור הטופס לפירוט ההכנסות, שכוללות עיסוק, תלושי שכר, טפסים עבור מס הכנסה וכן הכנסות ואסמכתאות של הכנסות, עבור מי שמתגורר עם החייב באותה כתובת מגורים. בהמשך יש למלא את פירוט הנכסים שבבעלות החייב, לרבות כלי רכב, נדל"ן, חברה, בית עסק, קופות גמל, קרנות, חסכונות וביטוחים. את טופס זה מגישים יחד עם צו הכינוס, הסכם התחייבות וכתב ויתור סודיות.

ערעורים ובקשות מיוחדות

עם הגשת בקשה זו, תוטל תכנית להסדר תשלומים חודשיים על החייב, ואם אין ביכולתו לעמוד בה, יאלץ להגיש בקשה לערעור לבית המשפט, בה הוא מפרט מדוע אינו יכול לעמוד בהוצאות אלו.

בנוסף, עם הגשת בקשה להכרה בפשיטת רגל, יוטל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ. אם החייב אינו יכול לעמוד בקביעה זו מסיבות שונות, כמו נסיעות עבודה, במקום בו החייב מועסק כשכיר, או נסיעה מטעמים הומאניים או בעיות רפואיות, יוכל החייב להגיש ערעור לבית המשפט, אך ייתכן כי יצטרך להציג ערבויות או בטחונות, לכך שהוא מתכוון לשוב.