25 פבר, 2020
                         077-2315758
וישנגרד צבי - משרד עורכי דין

דיני ירושה

כל אדם במהלך חייו עושה עיסקאות כאלה או אחרות. יש הקונה או מוכר דירה אחת או יותר בחייו , יש הקונה או מוכר רכב במהלך חייו , יש המקים עסק כל – שהוא לצורך עיסוקו ופרנסתו.

עריכת חוזים והסכמיםפעולות אלו ואחרות הינם בעלי משמעות כלכלית בחייו של האדם , אולם העסקה החשובה שאדם עושה במהלך חייו הינה עריכת צוואה בה הוא קובע מה יעשה עם רכושו שצבר במהלך חייו ומי יהנה מעזבונו.

לעריכת צוואה ישנה משמעות כלכלית , משפחתית וחברתית שבניגוד לכל עיסקה אותה מבצע האדם במהלך חייו שאם יש צורך לתקנה , יש דרכים רבות לתקנם , לעומת זאת צוואה אשר נערכת בזמן שהמצווה הינו צלול ובריא תבוא לידי ביצוע לאחר הסתלקותו של המצווה לעולם שכולו טוב.

יש החוששים מעריכת צוואה משום "עינא בישא" או משום חשש להתמודד ממחשבות שכולנו מנסים להתחמק מהם.


ירושה בהעדר צוואה – "ירושה על פי דין"

אין כל חובה להכין צוואה . אדם אשר הסתלק לבית עולמו ולא הותיר צוואה , יתחלק רכושו באופן שווה בין בן זוגו של המנוח ובין ילדיו הביולוגים או המאומצים.

ירושה זו נקראת "ירושה על פי דין" – יורשיו של הנפטר הינם קרובי משפחתו הקרובים אליו ביותר. בן זוג , הורים , צאצאים או קרובי משפחה על פי סדר הירושה.

עזבון המנוח יחולק שווה בשווה בין בן הזוג של המנוח לביו ילדיו . בן הזוג יורש מחצית מהעזבון וילדיו יתחלקו שווה בשווה במחצית השניה .

אם למנוח ולבין זוגו הייתה דירה משותפת הרי שמחצית הדירה שייכת לבן הזוג ולפיכך העזבון הינו רק מחצית הדירה (חלקו של המנוח). המשמעות הינה שבן הזוג יורש את 25% מהדירה וצאצאי המנוח יתחלקו שווה בשווה ב 25% הנוספים.

בן הזוג יורש את המטלטלין של המנוח ואת רכבו .

לידועים בציבור קיימת זכות לרשת את הנפטר כמו לבין זוג נשוי רק במידה והידוע בציבור לא היה נשוי לאחר וכאשר הוא מוכיח כי הוא והמנוח חיו כידועים בציבור וקיימו משק בית משותף.

במקרה ולמנוח היה בן זוג אולם לא היו לו ילדים – יתחלק עזבונו בין בן זוגו להוריו של המנוח או אחיו ואחיותיו של המנוח.

בן הזוג יורש את כל עזבון המנוח רק אם הנפטר לא הותיר אחריו צאצאים , הורים או אחים.

אם המנוח לא הותיר בן זוג וילדים , יתחלקו שווה בשווה הוריו ואחיו.

אדם שהלך לבית עולמו ללא בן זוג תתחלק שווה בשווה בין ילדיו . אם אחד מילדיו או חלילה כולם נפטרו קודם תתחלק הירושה בין נכדיו כאשר הנכדים יורשים את חלקו של ההורה.

אדם שהלך לבית עולמו ולא הותיר צוואה ולא הותיר אחריו בן זוג , הורים , צאצאים , אחים – עובר כל עזבונו למדינה.


צוואה

כל מטרת עריכת צוואה הינה לצורך קביעת חלוקת רכושו באופן שונה מסדר החלוקה הקיים בירושה על פי דין.

"אין לך אמת גדולה מזו המובעת בצוואה. זוהי אמירתו הפנימית של האדם. אין הוא אמור למצוא חן בעיני מישהוא , כי לכשתיפתח צוואתו ותפורסם ברבים , יהא הוא עצמו מצוי מאחורי הפרגוד , והבלי העולם הזה לא ישעשעו את נפשו עוד" (1)

חוק הירושה קובע כי ניתן לערוך ארבע סוגי צוואות:
1.צוואה בכתב יד
2.צוואה בפני עדים
3.צוואה בפני רשות
4.צוואה בעל-פה (צוואת שכיב מרע)


1 - השופט ז"ש חשין ז"ל